20 خرداد 1385
چشمهایت ماله من نبود ...

    چشمهایت ماله من نبود ...

    ماله خودت هم نبود

     گاهی فکر میکنم

     اگر آن روز باران نمی آمد

     اگر آن روز باران راز چشمهایت را فاش نمیکرد

     من ساده دل خوش خیال...

    چه شعرها که برای آن چشمان غریبه نخواندم...

 


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها