28 خرداد 1385
ساده لوح

      همیشه

     در امتداد خنده های تو

     چیزی به من میگفت:نه

     اما

    همیشه

    من

  ساده تر از آن بودم که بفهمم ...

 


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها