3 تیر 1385
دیروز

   دیروز

  یک سال تمام

 در جست و جویت بودم

 اما تو بر لب هایم خفته بودی

 بعد، اشتباها

 لب هایم را به بهار دوختم

 چشم هایم را به باران

 قلبم را به گل

  و تو

 با سپیده ی صبح

 شبنم شدی و به درونم غلتیدی

 تا گلی که در اعماق قلبم بود

 پژمرده نشود  ...

 


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها