6 آبان 1385
خداحافظ پایان راه نیست

خداحافظ پایان راه نیست

زیبا بودی

واژه بر لب های گرم تو شیرین بود

من ماه رویان دیگری می شناختم

پرتلاطم ُ چون گندم زار زرد

اما واژه بر لب های تو شیرین بود!

دل تنگ صدای جادویی ات هستم

طبق مرگ را نبرید

هنوز برای بازگشت

دعا می کنم ...


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها