21 اسفند 1385
خیسی یاد تو :

یادهایمان اگر تو را با خود نبرند

من می برم

به سبب همان عاشقیت که هم تو می دانی و هم من

 

هیچ خیابانهای آن حوالی را که بی خیال و عاشق تویش پرسه می زدیم اگر خیابان آن حوالی

 

چشمش را بست و تو را ندید تا از من بگیردت من از تو نمی گذرم نه از تو نه از تمام آن

 

خیابانهای پر درخت که خاطراتی از ما و غش غش خنده هایمان دارند ولی لعنت به خط کشی

 

نا برابر مرزها که تو را از من دور کرد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها