11 تیر 1386
دل تنگی

من تن شب را سخت در آغوش کشیدم

و به خود فشردم ،

شهر جیغ زد . . .

تو نبودی . . .

 و نخستین پرتو سپیده دم

از پستان های شب

فوران کرد


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها