1 مرداد 1386
امروز ، من برای تو سرخ پوشیده ام

امروز ، من برای تو سرخ پوشیده ام

رنگ توفانی که درون ماست ،

و آن سرخی که بر بوم توست

و در خون من

امروز ، من برای تو سرخ پوشیده ام ،

تا چشمانت را به درد آورم

چشمانی که اینک

بیش از همه می توانند تشخیص دهند

رنگ های روحم را.

امروز ، من برای تو سرخ پوشیده ام ،

اما روز، روز سردی است برای من و تو

و خون سپیدی در این سرخی هست

سپید و سرد مثل این باران


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها