23 بهمن 1386
کسی که در انتظارش نیستی

   نیمه شبی در خواب از دل تاریکی ها  می آیم ، آن که در انتظارش نیستی .

با گامهایی از هراس ،  به روی تختخواب خم می شوم به صدای قلبم گوش

می دهد .

اگر بیدار شود گریه می کند و التماس می کند ، اما می دانم اگر بیدار شود و ببیند  آن که در   انتظارش نیست  قلبش خواهد ایستاد .

اما به اتفاق دود سیگار خاکستر خاطراتم را به بادها می دهم !


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها