17 شهریور 1387
در انتظار تو

  

هر شب که چشمانم را بر روی هم می گذارم 

در دلم آشوبی است 

و به راستی که جوشش درونم را احساس می کنم 

می دانی چرا؟  

چون که امید دارم که شاید ببینم تو را در خواب 

حتی اگر شده یه نگاه کوچک از پشت پنجره ی چشمانم 

هر صبح که چشمان را می گشایم 

معبودم را هزاران بار می ستایم  

که روزی دیگر را بر من ارزانی داشت 

می دانی چرا ؟ 

چون که امید دارم که شاید همین امروز 

تو را ببینم 

که حرف دلم را به تو بگویم  

من با همین آرزوها زنده ام 

ولی افسوس که هر شب و هر روز می گذرد 

وبه پایان می رسد  

اما انتظار رسیدن به تو هرگز پایانی ندارد .


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها