2 مهر 1387
صندلی

   

صندلی در جاده منتظر است

آفتاب می آید و می رود

باران می آید و می رود

برف می آید و می رود

اما تو

نه از جاده می آیی

نه از قلب من  بیرون می روی.


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها