12 فروردین 1388
بیزاری

 

همیشه راست ترین را تو می گویی
اینکه از بار پیشی که مرا دیدی
شکسته تر شده ام
ولی با همه ی اینها عاشق تر شده ام
من فکر می کنم تو
چاره ای دیگری نداری شاید!

 یا مرا از دیگران دور کنی
ولی می دانی بی وفا شده ای  
دیگر از دروغ بیزارم
 
دیدی! دیدی من تو را چگونه می خواهم
خیلی وقت است شکسته شده ام جانم 

موهایم را دیگر رنگ سیاهی نمانده است
هر روز یک اسانس تازه می زنم  

با آنکه همیشه می بینم برای تو تفاوتی ندارد

چون تو از من بیزاری . . .  


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها