11 خرداد 1388
نازنینم

 

نازنینم نگاهت چنان مرا مدهوش می سازد که گوئی از آسمان ستاره ای بس بزرگ بر دل کوچکم چشمک می زند و سخنان تو چنان آرامشی برای من به ارمغان می آورد که شبها با گذاشتن پلکهایم بر روی هم به آرزوهایم سفر می کنم .

پس ای معشوق من باز مرا بنگر و با من سخن بگو  . . .


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها