12 تیر 1388
از روزهایم که عبور می کنی

    

از روزهایم که عبور می کنی رد پای گمشده ات را می بینم و تمام  

پیاده رو های عاشقی را می جویم تا نشانه ای از تو پیدا کنم  

اما با چشمانی خیس برگهای زردی را می جویم ! 

بعد از انتظار به تو روی پله ی غروب می نشینم  

مثل این است که سالهاست که پی تو می گردم  

 هزاران برگ زرد از تو  پیدا می کنم  

اما روزهایی که از تو گذشته اند در نگاه خیس من به خواب می روند . . .


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها