18 تیر 1388
من پدر می خواستم توضیح عرفانی بس است...۱

 

صحبت از موسی و ذوق نورانی بس است

من پدر می خواستم توضیح عرفانی بس است

روح کامل گشت من هر روز لاغر می شوم

فصل تجرید از پیکر نگهبانی بس است

گریه را مخفی نخواهم کرد زیر آستین

تیغ از رو بستند عرفان پنهانی بس است

بوسه ای بر من بدهکاری ز وقت رفتنت

پس ادا کن قرض خود را این صبر طولانی بس است

از پریشان حالیم هر قدر می دانی بس است

هر چه خوردم زخم بود زخم ...

من پدر می خواستم تو ضیح عرفانی بس است!


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها