13 بهمن 1388
قانع

 

تو نیستی
من معتاد شدم
وهر شب جای دنجی می نشینم
کلمه کلمه تزریق می کنم
تاشاعر شوم
اما سال هاست
به قافیه های شعر نرسیده ام
حالا تمام بدنم تیر می کشد
وهنوز هم به یک روز که بوی تورا بدهد
قانعم . . . 


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها