28 خرداد 1389
. . .

 

به دنبال واژه ای می گردم که تـــو را در آن بیابـــم . . .  

و این آغازیست برای پایانی بی انتها. . .  

پایانی که شاید در آن ، کتیبه ی خـــدا ، رو به عشق مــــــــا گشوده شود
و ثانیه های گم شده ام را معنایی تازه بخشـــد
من . . .  

سالیان دراز در ساحل قلبــــم ، به جستجوی تــــو دل بستـــم
و تــــو را یافتـــــم . . .

و اکنون ، تــــو ، بهانه ی لحظه های تنهــــایی من هستی
حرمت نفسهایت ، بهار را برایم تداعی می کند  
پس . . . 

زیباترین لحظاتـــم را به پای ساده ترین دقایقت می ریزم
تا بدانـــی . . .   

تــــو را برای تـــو دوست دارم . . . 
و زندگی را برای نفــس های تـــو . . .


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها