25 تیر 1389
جدایی

 

می خواهم تو را فریاد کنم
می خواهم دنیا بداند با بودن تو من چقدر خوشبختم
نیستی تا ببینی لحظه های بی تو بودن را چگونه میگذرانم
روزها به سرعت برق و باد میگذرند
بی آنکه نگاهی به قلب شکسته ام داشته باشی
میدانم که دیر یا زود جدایی در کمین من و توست
و فکر جدایی تو برایم عذاب آورترین است .


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها