13 مهر 1389
دیدار فانی

  

دیروز وقتی تو رو دیدم آن لحظه ی بارانی
سهمم از تماشایت یک لرزش پنهانی بود
چشمهایت به من خیره آن چشمهای پر از نفرت
یاد تو و عشق تو همیشه توی قلب منه
من عاشق تو بودم عاشق به تو و چشمت
این حس پر از غمم را میدونم و میدانی
بر چشم تو من خیره در قلب تو من گمنام
وقتی که نگاه من در چشم و دلت گم شد
فهمیدم از این احساس تو گریزانی
رفتی و پس از رفتنت تو من چشم به راه تو
بد مخمصه ای بود این دیدار کم و فانی !


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها