10 آبان 1389
آمدن تو

 

من وثانیه ها ساعت هاست که منتظریم
ودقیقه هاست که مرده اند آمدن سخت است یا رفتن
من وثانیه ها
عمریست در خود گم شده ایم
تکیه زده به دیواری لجوج
در مرگ دقیقه ها نشسته ایم
من وثانیه ها
از رقص عقربه ها خسته ایم
روزها به انتظار آمدن تو نشسته ایم
بیا ساده بیا من وثانیه ها از خود گذشته ایم    . . .


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها