10 آذر 1389
بوی تو

 

این روزهـا
کمی دلتنگم
نمیدانم از کدامین راه

بوی عطر تو می آید!
ماتم

و

مبهوت . .
و اما تو !!

کاش میدانستی  . . .


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها