26 اردیبهشت 1390
نیستی

  

تا چشم کار می کند نیستی 

این غم انگیزترین چیزیست که میشد دید 

کاش کور بودم 

چشمانم را بی حضورت نمی خواهم 

دلتنگی نبودنت را به رخ لحظه هایم میکشند 

از نبودنت و بودنم بیزارم ! 


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها