10 شهریور 1390
من او را دوست داشتم

 
من او را دوست داشتم
اما او هرگز نمیدانست
و زیر لب به من میخندید

به این ترنم زیبای عشق
این عشق یه طرفه
من او را دوست داشتم
اما او هرگز نمیداند
من به او عادت کرده بودم
و غم و اندوه در من جایی نداشت
اما من به او میاندیشم
و حال من جا مانده ام
در این دیار
که هیچکس مرا درک نمیکند
و مانده ام که چرا تنهایم
میان سکوتی سرد


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها