6 فروردین 1386
می خوا هم امشب برای تو بنویسم

می خوا هم امشب برای تو بنویسم

 

 

جالبه مگه نه؟ دارم این نوشته رو برای تو می نویسم برای تو که دیگر در این

 

 نزدیکیها

 

 

 نیستی برای تو که نیستی که مثل همه دیوانگی هایمان تو بشینی و من تند و تند

 

 

روی شلوار تو بنویسم!خیلی وقت است که از تو خبری نیست شاید بازم چمدان را

 

 

بسته اید و اینبار کجای نقشه مقصد است!؟؟؟؟اصلا شاید من دارم برای یک آدم

 

 

بی آدرس بی نشانی می نویسم ؟؟؟تو که مثل من نبودی من از دیوانگی ها  

 

 

دارم  که یکهو غیبم میزند و روزها و روزها از من خبری نمی شود!‌‌ ! باز هم

 

 

می نویسم ! فـــــــــــــــــــــــــــردا!


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها