6 دی 1386
دوستم بدار فقط همین !

آن گونه  دوستم بدار ، که گرهی از هم بگشاییم .

تنها دلبسته ی من باش چنان دوستم بدار که هر روز شوق مان بیشتر شود.

مگو به مرگ تو ، برای من نمیر ، نه چنان مکن

زنده باش و دوستم بدار

                   فقط همین !


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها