20 دی 1387
همیشه دوستت دارم

 

ای سر چشمه ی محبت


ای عشق واقعی


چگونه ستایشت کنم در حالی که قلبت از محبت بی نیاز است


چگونه ببوسمت وقتی که عشقت در وجودم جاری میشود


بگزار نامت را تکرار کنم نامت زیباست دلنشین است


چه داشته ای که اینگونه مرا تلسم کرده ای


من اینگونه نبودم تو عشق را با من آشنا کردی


تو هوای دلم را با طراوت کردی


زمانی که با تو هستم به آسمان به بیکران پرواز میکنم


پس بدان دوستت دارم گرچه پایان راه را نمیدانم


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها