7 مرداد 1388
دل تنگی

  

وقتی به کوچه دلم
مدام
سرک میکشی
چون بهار
-
کوچه - سبزرنگ میشود
فرصتی نمانده است
به هم آغوشی تو نیاز دارم
بیا که لحظه لحظه
وقت تنگ میشود
بیا وگرنه ناگهان
بین بغض و مویه ها
و حس های ورم کردهام
جنگ میشود
تو
فاش ترین بهانه ای
برای لحظه های خوب
زمان بدون تو
چقدر شوم و زشت
و ننگ میشود
حس من
فقط یک کلام
"
قسم به قدرت خدا
دلم برای دیدنت
مدام تنگ میشود 


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها