18 اسفند 1388
برای هیچ کس

 

به راه نگاه می کنم
چشمانم را می بندم
و آمدنت را تجسم می کنم
و لی در دل می دانم
هرگز نخواهی آمد
کاش چشمانم
بسته میماند
تا ندیدنت را
احساس نکند
تاریکی پاداش ندیدنت است
حال که آرزوی آمدنت
بر تاریکی چشمان من
سنگینی می کند
بی هیچ گله ای
در انتظار دیدن تو
چشم باز نخواهم کرد


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها