16 فروردین 1390
کاش تو را ببینم باز

 

چگونه عاشقت باشم؟
وقتی تو را نمی بینم
چشمانت را٬
میان این همه چشم گم کرده ام
بر صورتت در ذهن٬
لبخندی می کشم از دور٬
ودست هایت را پر از مهربانی می کنم
کاش تو را ببینم باز
روزی که هنوز جوان باشم
واین چنین شاداب
نه آن چنان زشت
که تورا بیازارم.


آرشیو

قدمتون گل بارون : 112182


عناوین آخرین یادداشت ها